Vyhľadať
Close this search box.

Budúcnosť automobilov? Možno ako M.Y.C.O. CAR.

Viete si predstaviť, ako by mohli vyzerať autá budúcnosti? My si trúfame povedať, že áno, a to vďaka ďalšej spolupráci s nastupujúcou mladou generáciou, ktorá bude utvárať design automobilov v nasledujúcich rokoch. Predstavujeme vám študentský projekt s názvom M.Y.C.O. CAR, ktorý vo svojej diplomovej práci predviedla študentka Martina Fričová z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jej návrh predstavuje mestský autonómny automobil s interiérom vytvoreným z biologicky rozložiteľného mycélia.

Diplomová práca Martiny Fričovej sa zameriava na problematiku ekologickej záťaže používaných materiálov v automobilovom priemysle. Zmyslom práce bolo nájsť alternatívu konvenčných materiálov, ktoré spĺňajú nielen funkčné a bezpečnostné aspekty, ale aj estetické požiadavky. Študentka sa zaujímala o materiálové náhrady, a to predovšetkým organického charakteru, čo predstavuje práve biokompozitný materiál z mycélia.

Mycélium je živý organizmus tvorený jednotlivými vláknami, ktoré sa nazývajú hyfy. Tieto vlákna majú tendenciu prerastať v pôde do obrovských systémov, ktoré patria k najväčším organizmom na planéte. V prípade biokompozitného materiálu dochádza k prerastaniu vlákien vo vopred pripravenej forme, kde mycélium po určitej dobe získava tvar formy. Takto vzniknutý produkt sa následne vysuší.

Okrem dizajnu autonómneho vozidla z eko materiálov mala samotná práca aj hlbší presah. Študentka začlenila do svojej práce aj koncept fiktívnej spoločnosti, z ktorej by mal vzísť celý proces. Na začiatku by stála farma, ktorá by pestovala mycélium. Proces by pokračoval cez servis, ktorého hlavnou úlohou by bola kompletizácia alebo výmena vytvoreného interiéru z mycélia. A nakoniec by autonómne vozidlo fungovalo ako služba pre zdieľanú prepravu cestujúcich pomocou mobilnej aplikácie.

Dizajnérsky návrh automobilu budúcnosti

Pri návrhu exteriéru vozidla sa študentka zamerala na jeho prirodzenú integráciu do mestského prostredia a príjemný vzhľad. Veľký dôraz bol kladený na kolesá, kde je viditeľný odkaz na huby ako plody mycélia. Interiér vozidla je jasne definovaný zvoleným materiálom a stojí na jednoduchosti riešenia, ktorého dominantami sú štyri sedačky s výrezmi, umiestnené do tvaru štvorlístka, a veľký displej pre orientáciu pasažierov v trase.  

Výroba funkčného prototypu autonómneho vozidla

Študentka spolupracujúca s naším dlhodobým zákazníkom, spoločnosťou Aufeer Design, nás oslovila, či by sme model tohto vozidla budúcnosti nezhotovili technológiou 3D tlače. A my sme súhlasili. Model automobilu sme rozdelili na jednotlivé časti, ktoré sa potom tlačili celkom na štyroch profesionálnych 3D tlačiarňach od spoločnosti Stratasys. Na 3D tlačiarňach F900 a Fortus 450mc boli vytlačené pevné časti vozidla, a to technológiou FDM pri výške vrstvy 0,254 mm. Na 3D tlačiarňach Stratasys J735 a J750 s technológiou PolyJet (dnes J835 a J850) boli zhotovené interiérové časti a strecha. Najmenšia výška vrstvy pri tlači – 14 μm – bola použitá práve na strechu. Celý automobil je výsledným mixom rôznych materiálov od pevných a odolných ako je ASA (FDM) až po plnofarebné a transparentné z radu Vero (PolyJet). Celkový čas tlače modelu bol okolo 150 hodín a niekoľko ďalších hodín trvalo opracovanie a finálna úprava modelu.

Výsledok by sme určite mohli nazvať funkčným prototypom, pretože model má otváracie dvere a pohyblivé kolesá.

Na to, ako sa nám spolupráca podarila, sa môžete pozrieť na videu s vizualizáciou a na fotografie finálneho modelu v galérii.