Vyhľadať
Close this search box.

Nákladovo efektívna malosériová 3D tlač funkčných dielov pre elektroniku

Brnenská spoločnosť ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o., zaoberajúca sa výrobou profesionálnych dochádzkových systémov s vlastným vývojom hardvéru, sa stala jednou z prvých firiem, ktoré využili naše služby malosériovej výroby 3D tlačou a nechali si na 3D tlačiarni Stratasys H350 vyrobiť sériu .

Spoločnosť ANeT pôsobí na slovenskom trhu už od deväťdesiatych rokov. Zaisťuje komplexné služby v oblasti identifikačných systémov, ktoré dodáva do komerčných podnikov i štátnych inštitúcií v celej Českej republike aj na Slovensku. Vzhľadom na to, že poskytuje zákazníkom špičkový produkt, potrebuje tiež využívať najmodernejšie technológie na trhu. A tými naša spoločnosť MCAE Systems disponuje.

„Predovšetkým sme chceli prejsť od prototypovej výroby k sériovej výrobe. Ďalšia požiadavka bola predovšetkým docielenie vysokej kvality aj pri nízkom množstve a samozrejme aj rozmanitosť dielov. aj prípadné zainvestovanie do formy pre vstrekolis.” .

Profesionálna 3D tlač namiesto vstrekolisu

Profesionálna technológia aditívnej výroby využila pre svoje potreby spoločnosť ANeT prvýkrát. Viedol ju k tomu predovšetkým prechod od prototypovej k sériovej výrobe. Sériová výroba nemala byť pre začiatok vo vyšších počtoch kusov, firma plánovala začať s nižším počtom vytlačených dielov, avšak pri zachovaní perfektnej kvality.

Išlo o koncové diely k dochádzkovým systémom, ktoré sú súčasťou inštalovaného hardvéru. Tlačil sa držiak na čítačku a ochranný kryt terminálov, čo sú prvky, ktoré musia spĺňať nielen funkčné, ale aj vysoké estetické požiadavky. Práve podľa týchto požiadaviek bola potom vybraná vhodná výrobná technológia.

Prevádzkový riaditeľ Ing. Jiří Peterka, Ph.D. objasňuje, aká bola primárna potreba, ktorá ich v spoločnosti presvedčila na využitie zákazkovej 3D tlače od MCAE Systems: „Predovšetkým sme chceli prejsť od prototypovej výroby k sériovej výrobe. Ďalšou požiadavkou bolo predovšetkým docielenie vysokej kvality aj pri nízkom množstve a samozrejme aj rozmanitosť dielov.”

Jiří Peterka tiež spomína, že zvažovali niekoľko ďalších riešení, ako zefektívniť výrobu. Vychádzali z niekoľkých možností, od tých najlacnejších až po tie najnákladnejšie.

Zvažovali sme niekoľko rôznych technológií, napríklad štandardnú 3D tlač s technológiou FDM na najdostupnejších 3D tlačiarňach alebo aj prípadné zainvestovanie do formy pre vstrekolis.”

Technológia SAF pre malosériovú výrobu (elektronických) dielov za nízke náklady

Zákazníkovo zadanie sa ukázalo ako presná úloha pre zákazkovú 3D tlač na 3D tlačiarni Stratasys H350, ktorou disponujeme v sídle firmy v Kuřimi. Táto 3D tlačiareň s technológiou SAF (Selective Absorption Fusion) je schopná vytlačiť koncové diely na úrovni sériovej výroby až do 1000 kusov, a to pri nízkych nákladoch na vytlačený diel. Kvalita takýchto dielov je pritom porovnateľná s výstupmi z priemyselnej výroby.

Technológia SAF vychádza z bežných princípov, ale jej hlavná výhoda je, že bola optimalizovaná na ekonomickú produkciu. Veľký bonus prináša predovšetkým úspora tlačového materiálu, ktorý sa používa opakovane. Aj preto je možné diely vytlačiť za konkurencieschopné náklady. Kryty a držiaky boli vytlačené z certifikovaného materiálu polyamid PA11.

Kvalita a presná opakovateľnosť z 3D tlačiarne

V celkovom náklade 315 kusov dosahovali všetky vytlačené kryty a držiaky opakovateľnej presnosti výrazne precíznejšie ako v prípade voľby iných malosériových technológií.

Okrem výbornej opakovateľnosti 3D tlače a nízkych vstupných nákladov vyzdvihuje Jiří Peterka aj rýchlosť samotnej výroby a jednoduchú zmenu tlačených dielov. Ako bonus ocenili v spoločnosti ANeT to, že je možné tlačiť niekoľko rôznych dielov v jednej tlačovej úlohe súčasne a následne ich potom hromadne dodať.