Vyhľadať
Close this search box.

CNC programovanie

Automatizované a spoľahlivé

Pre kratšiu dobu programovania a nastavovania

Doba medzi prijatím objednávky a termínom dodania sa vo výrobnom priemysle stále skracuje, pritom súčasti sú viac a viac zložitejšie a požiadavky na kvalitu povrchu stále náročnejšie. Programovanie a nastavovanie musí prebiehať súbežne s dobou prevádzky stroja a je potrebné efektívne koordinovať viac strojov. Kolísajúce množstvo zákaziek a nedostatok kvalifikovaného personálu vytvára dopyt po vysoko dynamických a ľahko automatizovateľných procesoch.

Tebis kombinuje rýchlosť, bezpečnosť a vysoký stupeň automatizácie s maximálnou flexibilitou v CNC programovaní a poskytuje odborovo špecifické riešenia pre všetky aplikácie, ako je 2,5D, 3D a 5-osové obrábanie. Všetky riešenia CNC programovania je možné vzájomne kombinovať. Tebis vám umožňuje frézovať priamo na plochách alebo na polygonálnych sieťach, príp. na ich kombináciách.

Výrobný proces s Tebisom: pripravíte CAD dáta pre CNC programovanie. Na základe štruktúrovaných dát môžete používať NC šablóny pre vysoko automatizované CNC programovanie. Digitálne dvojčatá vašich skutočných nástrojov, strojov a upínacích zariadení a všetky výrobné znalosti vašej spoločnosti sú uložené v jednotlivých procesných knižniciach. V prípade potreby môžete simulovať a optimalizovať NC programy, ktoré sú potom odoslané do stroja s kompletnou kontrolou kolízii.

Automatizovaná výroba jedného dielu

 • Ukladanie znalostí do štandardizovaných NC šablón
 • Rýchle zaškolenie nových zamestnancov
 • Rýchla reakcia na zmeny
 • Udržiavanie konzistentného štandardu kvality

Maximálna spoľahlivosť

 • NC programy s kontrolou kolízií
 • Integrovaná simulácia a overovanie (verifikácia)
 • Virtuálne výrobné prostredie so strojmi, nástrojmi, upínacími zariadeniami a jednotkami

Ideálne využitie zdrojov

 • Externé ustavenie a viacnásobné ustavenie
 • Optimálne pohyby prejazdov
 • Nižšie náklady na nástroje vďaka dôslednému používaniu štandardných nástrojov
 • Automatizované meranie a kontrola v CAM softvéri

Import dát návrhu

Pomocou Tebisu môžete konštruovať alebo importovať dáta návrhu prostredníctvom dátových rozhraní. Tebis poskytuje štandardné a priame rozhranie ku všetkým bežným CAD softvérom. Importovať možno nielen geometrické dáta o polotovare, hotové súčasti a upínacích zariadeniach, ale aj štrukturálne informácie, ako je zostava, vrstva, sada a štruktúry filtrov a farby. Importovať možno aj prvky vŕtania a informácie o produkte a výrobe. Tebis má aj špeciálne rozhranie, vrátane čítania prvkov, pre jednoduché CNC programovanie.

Rýchlo aktualizujte prázdne, výplňové povrchy a povrchy rozšírenia pre varianty súčastí pomocou parametrického návrhu.
Automaticky rozdeľte oblasti frézovania
Oddelené topológie

Príprava dielov

Pri príprave dielov môžete zaistiť, aby boli obrábané iba vysoko kvalitné povrchy. Môžete analyzovať a štruktúrovať súčasť, uzavrieť otvory, upraviť prechody a vytvoriť predĺženie a presahujúce plochy. Využite štandardizované CAD šablóny, ktoré umožňujú množstvo týchto pracovných krokov pre rôzne diely úplne automatizovať.

Súčasne vytvoríte optimálne predpoklady pre automatizované NC programovanie – môžete oddeliť prvky a topológie, automaticky rozdeliť oblasti frézovania a určiť vhodné výrobné metódy.

Môžete tiež vytvoriť upínacie systémy ako CAD modely pre viacnásobné zriadenie. Na obrábanie elektród sa celá elektróda vygeneruje pomocou sprievodcu. Všetky informácie o obrábaní sa automaticky prenášajú do modelu pre prizmatické obrábanie alebo sústruženie.

Logické pracovné postupy a automatizované CNC programovanie

CNC programovanie s Tebisom je rýchle a jednoduché. Pomocou Správcu výrobného postupu Tebis NCJob môžete vytvárať a spravovať všetky NC programy pre každú technológiu, ktorú potrebujete na výrobu dielu – od frézovania a sústruženia až po kalenie. Predstavuje kompletný výrobný proces s jasne štruktúrovanými pracovnými sekvenciami.

CAM šablóny pre obrábanie vás podporujú pri štandardizácii CAM programovania vo vašej spoločnosti. CAM programátori jednoducho vyberú počiatočný polotovar a kolízne prvky a spustia automatizovaný CNC výpočet. Automaticky sa priradí najlepšia stratégia obrábania pre zvolený stroj, pričom sú uprednostňované štandardné nástroje príslušných dĺžok na základe integrovaných stratégií na zamedzenie kolízií. Obzvlášť praktické: interaktívne definované oblasti frézovania z predchádzajúcich NCJobov (operácií) sú automaticky aplikované. Ako optimálne využiť krátke nástroje: frézované oblasti, ktoré nie je možné obrobiť bez kolízií pomocou krátkych nástrojov, sú prenesené do nasledujúcej úlohy, kde sú obrobené dlhším nástrojom.

V prípade potreby môžete jednoducho a rýchlo pripraviť bezpečné päťstranné obrábanie.

Skontrolujte smer náklonu pomocou integrovaného náhľadu smeru náklonu a interaktívne ho upravte. Ďalšiu súčasť môžete pripraviť pre CNC programovanie, zatiaľ čo sa na pozadí stále počítajú automaticky programy.

Vysoko automatizované vytváranie NC programov na obrábanie vreciek: skopírujte šablónu, spustite výpočet a NC program je hotový.
Automatické použitie oblastí frézovania z predchádzajúcej úlohy
Kontrola a korekcia dráh nástrojov na základe digitálnych dvojčiat v CAM prostredí
Plné ovládanie: postprocesory Tebis sú presne prispôsobené riadeniu stroja

Optimalizácia a výstup CNC programov

Môžete znížiť počet obrábacích nástrojov av prípade potreby automaticky modifikovať stanovenú dĺžku nástroja alebo upraviť nastavenia upínania. Simulujte CNC program a znovu skontrolujte obrábanie na kolízie so všetkými súčasťami v CAM prostredí – vrátane simulácie úberu materiálu. Ak sú detegované kolízie, nechajte frézovacie oblasti automaticky zmenšiť alebo jednoducho preveďte 3osé dráhy nástroja na 5osé súvislé dráhy. Výstup NC programov do NC kódu spracujú postprocesory nakonfigurované presne pre vaše stroje a riadiaci systém.

Simulácia úberu materiálu zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú kontrolu kolízií – aktuálny materiál na modeli je spoľahlivo monitorovaný po celú dobu obrábania a je kontrolovaný voči nástroju aj všetkým súčastiam stroja. Polotovar je aktualizovaný v každom kroku obrábania.