Vyhľadať
Close this search box.

Laserové naváranie

Povrchová úprava modifikovaných oblastí takmer bez deformácie

V softvéri Tebis môžete vytvárať NC programy pre systémy laserového navarovania. To umožňuje cielené nanášanie povlakov v upravených oblastiach v podstate bez deformácie. Môžete tiež znížiť na minimum dodatočné trieskové obrábanie, ľahko a rýchlo opraviť oblasti, nanášať materiál na upravené oblasti a dotvarovať oblasti súčastí.

Osvedčené v praxi

Pre zložité geometrie súčasťou

Vysoká kvalita

Plynulý pohyb stroja a optimálne výsledky navarovania

Integrováne

Navarovanie a frézovanie v rovnakom prostredí

Pomocou automatického porovnania odchýlok môžete určiť oblasti na navarovanie. V prípade potreby sú tieto oblasti rozdelené do niekoľkých aplikačných vrstiev  av každej vrstve sú vytvorené dráhy s  rovnomernými rozostupmi. Softvér automaticky zohľadňuje diery  aj ďalšie výčnelky  a nehranuje ich do vrstvenia. Pomocou integrovaných funkcií simulácie a kontroly kolízií môžete ľahko a intuitívne vytvárať zložité dráhy. Môžete tiež priamo ovládať stroje a roboty až s ôsmimi osami. Premenná interpolácia zaisťuje plynulý pohyb stroja a optimálne výsledky navarovania. Technologické dáta ako materiál, výkon lasera, teplota a prášok je možné ľahko spravovať.