Vyhľadať
Close this search box.

Robotické obrábanie

Vývoj nových aplikácií s dokonalými NC programami

S Tebisom môžete jednoducho integrovať roboty do svojich výrobných procesov. Tebis podporuje roboty pre všetky typy obrábania. Pretože od samotného začiatku programujete s virtuálnym robotom (digitálnym dvojčaťom), nehrozí vám neskôr žiadne prekvapenie kvôli prepočtu alebo iným problémom. Tebis priamo odosiela NC riadiace dáta pre robota. Môžete teda pristupovať priamo z CAD dát k dokončenému programu robotického obrábania bez problémov.

Jednoduché

Použitie robotov ako obrábacích centier

Spoľahlivé

Kompletná kontrola kolízií

Pohodlné

Kombinácia nakladania a vykladania s obrábaním

Prehľadné

Vytvorenie riadiaceho programu priamo v CAD/CAM

Prehľad funkcií

inteligentní výroba robotické obrábění tebis

Pre akúkoľvek technológiu obrábania

Tebis vám umožňuje používať akúkoľvek technológiu obrábania so 6osovými robotmi, s prídavnými lineárnymi osami alebo otočným stolom na polohovanie a orientáciu obrobku. Vďaka tomu môžete jednoducho používať priemyselné roboty, ktoré sú v porovnaní s obrábacími centrami obvykle cenovo výhodné a priestorovo úsporné. Možné aplikácie zahŕňajú obrábanie ľahko obrobiteľných materiálov a brúsenie, leštenie a odstraňovanie otrepov (odihlovanie). Možné je aj laserové obrábanie a rezanie vodným lúčom a nové aplikácie, ako je spevňovanie povrchov špeciálnym kladivkovým nástrojom.

inteligentní výroba robotické obrábění

Štandardné NC programovanie

V softvéri Tebis môžete roboty programovať rovnako ľahko ako obrábacie centrá pomocou kartézskych súradníc. Vďaka integrovanej technológii virtuálneho stroja v Tebise môžete počas programovania vidieť, ako sa bude robot neskôr pohybovať. Po definovaní orientácie dielu, prípadných ďalších požadovaných jednotiek a konfigurácii počiatočných osí Tebis vypočíta inteligentné NC dráhy so všetkými potrebnými informáciami pre robota pomocou niekoľkých málo užívateľských vstupov . Singulárne body pre robota sú automaticky vylúčené . Obrábacie operácie je možné tiež interaktívne optimalizovať, pričom je vidieť celý robot.

inteligentní výroba robotické obrábění

Plne integrovaná robotická technológia

Programovanie s Tebisom je výnimočne jednoduché, pretože robotická technológia je plne integrovaná do prostredia CAD/CAM: či už v knižnici strojov, Správcovi výrobného postupu, v simulácii alebo v NC výstupe – roboty sú podporované vo všetkých oblastiach, takže žiadny ďalší softvér nie je vyžadovaný. Výstup NC dát je priamo vo formáte riadiaceho systému.

CAM Robotické obrábění

Bezpečnosť pre zamestnancov aj stroje

Aj napriek kontrole všetkých krokov je možné na konci simulovať kompletnú obrábaciu operáciu a skontrolovať, či nedochádza ku kolízii a dosiahnutiu limitov osv celej pracovnej oblasti. Tebis CNC Simulator zaisťuje v tomto prípade maximálnu spoľahlivosť procesu s mnohými analytickými a optimalizačnými funkciami. Nakoniec sú výstupom NC dráhy skontrolované na kolízie so všetkými informáciami, ktoré robot požaduje.