Vyhľadať
Close this search box.

3D tlač a aditívna výroba

SLM

Na princípe spekania práškovej vrstvy funguje aj technológia Powder Bed Fusion, bežne známa aj ako SLM (Selective Laser Melting) alebo DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Laserový lúč selektívne speká tenké vrstvy kovového prášku na vytvorenie dielov priamo podľa CAD modelu. Hotový diel sa zbaví prebytočného prášku, ktorý sa po prefiltrovaní dá znovu použiť pri ďalšej výrobe. Technológia zaručuje vysokú presnosť výroby, spracovanie do najjemnejšieho detailu aj krátku dobu výrobného cyklu.

Funkčné diely

Ideálna technológia pre prototypovanie a kusovú výrobu funkčných dielov

Priemyselné materiály

Široké portfólio kovových materiálov bežne používaných vo všetkých priemyselných odvetviach

Komplexné diely

Schopnosť veľmi rýchlo a presne vytvárať diely so zložitou geometriou

Overené riešenie

pre letecký, automobilový, výrobný, obranný priemysel a zdravotníctvo

3D tlač pomocou technológie SLM

Výhody technológie SLM, alebo aj Powder Bed Fusion, zahŕňajú vysokú presnosť, schopnosť vytvárať zložité geometrie, rýchlosť výroby a široký výber kovových materiálov. Tieto vlastnosti umožňujú využitie 3D tlače z kovov v rôznych priemyselných odvetviach, ako je automobilový priemysel, letecký priemysel, zdravotníctvo a mnoho ďalších.