Vyhľadať
Close this search box.

3D tlač z kovov ako vhodná alternatíva na odlievanie

Technológia 3D tlače z kovov sa dnes bežne využíva na výrobu najrôznejších koncových dielov či prototypov. Medzi prednosti tejto technológie, ktorá umožňuje vytlačiť aj výrobky, ktoré by ste inou technológiou nevytvorili, patrí vysoká presnosť tlače, rýchlosť procesu aj pevné a odolné výtlačky. My vám však tentoraz predstavujeme trochu iný projekt – zhotovenie presbytéria kostola sv. Alžbety v Banskej Bystrici, v ktorom 3D tlač z kovov z MCAE Systems zohral nemalú úlohu.

Mgr. Marián Rudinec, konateľ spoločnosti Plus Studio, dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie rovnako ako 3D tlač, hľadal najvhodnejšie riešenie na realizáciu kompletnej zákazky – zhotovenie autorského sochárskeho diela pre sakrálny priestor. Jednalo sa o sochu Krista, kríž a ďalšie prvky, ktoré teraz zdobia presbytéria kostola sv. Alžbety v Banskej Bystrici.

Hlavným dôvodom, prečo zhotoviť časti sochy technológií 3D tlače z kovov, bola vysoká cena klasického liatia do bronzu, ktorá by presiahla celkové náklady projektu a dlhá dodacia lehota odliatkov. Projekt bol zmenený a prispôsobený tak, aby voľne modelované časti mohli byť vytlačené priamo z kovu a následne kompletované spolu s ďalšími časťami do finálneho diela.

3D tlač na tlačiarni XM200C

Na tlač umelecky vytvorených častí sochy sme použili tlačiareň XM200C od spoločnosti Xact Metal. Tieto tlačiarne pre 3D tlač z kovov kombinujú hlavné prednosti aditívnej výroby spekaním kovového prášku (SLM/DMLS) so špičkovou technológiou a ponúkajú bezkonkurenčnú kvalitu vytlačeného dielu za dostupnú cenu. Ako materiál vybral Marián Rudinec spolu s  našimi odborníkmi nerezovú oceľ 316L.

Dielo sa podarilo zrealizovať v podobe, ako bolo navrhované úplne na začiatku, keď sa ešte počítalo s technológiou klasického liatia. Zhotovenie vymodelovaných, umelecky stvárnených častí bolo plnohodnotne realizované 3D tlačou. Ostatné konštrukčné a nosné časti boli navrhnuté s ohľadom na minimálny vstup strojárskeho alebo iného opracovania a tým zvýšenie nákladov. Výraznou finančnou položkou projektu bola aj výsledná povrchová úprava častí technológií galvanického zlatenia.

„3D tlačou z kovu bola zachovaná nielen pôvodne navrhovaná estetika diela a výrazne sa ušetril čas, ale podarilo sa tiež udržať celkový rozpočet na realizáciu diela.“

Úspora nákladov aj času vďaka 3D tlači z kovov

Sochár a dizajnér Marián Rudinec riešil zhotovenie umeleckého diela 3D tlačou z kovov prvýkrát, ale rozhodne nie naposledy. Nielen že ocenil celkovú úsporu nákladov, vysokú rýchlosť tlače (a tým ušetrenie času) aj rýchle dodanie, ale aj špičkovú kvalitu povrchu výtlačkov s dôrazom na jemné detaily.

Vhodným nastavením celého projektu sa podarilo nájsť alternatívu ku klasickému odlievaniu kovov a tým výrazne ušetriť finančné prostriedky.

„Áno, komunikoval som s dvoma dodávateľmi 3D tlače z Českej republiky a s tromi zo Slovenska, ale vy z MCAE Systems ste mi predložili adekvátnu technológiu 3D tlače, rýchle dodanie a prijateľnú cenu.“