Konštrukcia a Reverzné Inžinierstvo

Vytváranie, úprava a doplňovanie plošných modelov. Doplnky TEBIS z kategórie konštrukcie sú prispôsobené potrebám priemyselného návrhu, výrobe lisovacích nástrojov, foriem a modelov. Používajú sa na vytváranie, úpravu a doplňovanie plôch a vytvárajú základ pre kvalitný výstup z výroby. Podľa potreby tak môžete ľahko rozšíriť priemyselné a špeciálne balíčky.

Výhody

Surface Design –  Plus

Špeciálne konštrukčné úlohy len pár kliknutiami myšou. Tvorba profilov, ťahaných plôch , uzatvorenie, či predĺženie plôch.

Digitized Data Processing

Rýchly prevod existujúcich fyzických dielov do digitalizovaných dát.

Faro Integration

Možnosť pripojiť k systému Tebis rameno Faro, merať body, skenovať plochy a ďalej ich digitálne spracovávať. Porovnanie skenov s existujúcou geometriou CAD.

BREP Base

Základné funkcie pre rýchlu a spoľahlivú úpravu CAD plôch pomocou asociatívnej Tebis BREP technológie (Boundary Representation).

Reverse Engineering – Classic

Tvorba kriviek a plôch s dotýkajúcimi sa prechodmi priamo na sieťach a ich ďalšie spracovanie v iných CAD systémoch.

Reverse Engineering – Design

Kompletná sada funkcií pre Reverse Engineering v konštrukcii: Kombinácia kriviek a plôch vytvorených na polygonálnych sieťach s voľne modelovanými plochami a krivkami.

Surface Optimization – Manual

Manuálne úpravy a optimalizácia plôch a topológií umožňujú pracovať so súbormi dát z akéhokoľvek zdroja.

Surface Optimization – Automatic

Stlačením tlačidla možno rozpoznať problematické oblasti v plošnom CAD modeli a vykonať automatickú opravu s úspešnosťou presahujúcu 90%.

Surface Modeling

Vyhladenie a optimalizácia kriviek a plôch, napojenie na susedné prvky tak, aby bola zabezpečená ich maximálna kvalita (class A). Vytváranie modelov na polygonálnych sieťach, alebo voľným modelovaním.

Surface Morphing

Pre morfovanie (deformáciu) plošných modelov u veľkých plôch tvárniacich nástrojov, zlievarenských foriem a konštrukčných modelov. Výsledok: morfovaný model podľa vašich požiadaviek a skontrolovaný z hľadiska kvality.