Vyhľadať
Close this search box.

Zeiss Metrotom 6 Scout

ZEISS METROTOM 6 Scout digitalizuje zložité diely, vrátane interných geometrií, a to v najmenších detailoch. Získate kompletný 3D obraz pre GD&T analýzy alebo porovnanie nominálnych a skutočných hodnôt. Metrologický CT systém vyniká najmä v digitalizácii malých plastových dielov.

Tento Metrotom 6 Scout umožňuje celkovú rozmerovú analýzu tvarovo zložitých dielov na základe skenovania celého objemu týchto dielov (telies). Všetky plochy, dokonca aj vnútorné štruktúry, môžu byť napríklad použité na analýzu tvaru a rozmerov alebo pre porovnanie nominálnych hodnôt.

Namerané CT výsledky vo vysokom rozlíšení

Pri digitalizácii dielu dosahuje ZEISS METROTOM 6 Scout (GOM CT) vynikajúcu ostrosť detailov: Na jednej strane vďaka tomu, že na získavanie údajov merania používa 3k röntgenový detektor s vysokým rozlíšením, a na druhej strane, pretože každý diel je meraný v najlepšej možnej polohe pre meranie, a tak vždy v najvyššom možnom rozlíšení.

Automatické polohovanie objektu

Päťosá kinematika s integrovaným stredovým stolom vám pomáha diel v meranom objeme optimálne umiestniť. Diel jednoducho umiestnite do meracieho priestoru stroja – zvyšok práce odvedie softvér.

GOM Volume Inspect

Pomocou nástroja  GOM Volume Inspect  môžete nahliadnuť do svojho dielu a analyzovať geometriu, medzery alebo vnútorné štruktúry a situácie zostáv. So softvérom GOM Volume Inspect môžete tiež načítať objemové dáta ľubovoľného počtu dielov do jedného projektu, vykonať porovnanie s CAD dátami a následne analýzu stability výroby. Softvér vám intuitívne ponúka všetky dostupné funkcie analýz a vád jediným kliknutím myši. Získate interaktívne 3D náhľady s informáciami, ktoré vás zaujímajú. Všetky tieto výsledky jednoducho zobrazíte v meracom protokole, ktorý sa automaticky aktualizuje, keď sú k dispozícii nové dáta.

Výhody

  • Veľmi vysoké rozlíšenie vďaka 3k röntgenovému detektoru
    (3008 × 2512 pixelov)
  • Vysoká presnosť vďaka matematickému modelovaniu v meracom priestore
  • Automatické polohovanie objektu prostredníctvom 5-osej kinematiky a živému náhľadu v softvéri
  • Všetko v jednom softvéri pre nemenné a rýchle vykonávanie práce

Porovnanie 2K a 3K röntgenových skenov