Zeiss Metrotom 800 a 800 HR

METROTOM 800 a 800 HR (225kV a 225kV HR) je prispôsobený požiadavkám na diely vytvorené priemyselným vstrekovaním plastov. Spĺňa požiadavky pre potreby stredne veľkých spoločností v odvetví plastov, kompozitných materiálov a keramických dielov. Vyznačuje sa tiež atraktívnym pomerom cena/výkon.

METROTOM 800 je ideálny na meranie dielov vytvorených priemyselným vstrekovaním plastov. Spĺňa požiadavky pre potreby stredne veľkých spoločností v odvetví plastov, kompozitných materiálov a keramických dielov. Vyznačuje sa tiež atraktívnym pomerom cena/výkon.

Pri vývoji systému METROTOM 800 boli rozhodujúce minimálne náklady na údržbu a maximálna dostupnosť. Toto sa dosahuje použitím bezúdržbového zdroja žiariča (rentgenky) v röntgenovej mikroskopii. Extrémne malé ohniskové body umožňujú premietanie obrazu ostrého ako britva na detektor ako základ pre vysokú presnosť merania. METROTOM 800 poskytuje takmer tri milióny pixelov pre veľmi vysoké rozlíšenie detailov.

ZEISS METROTOM 800 225Kv je primárne určený na rýchle skenovanie dielov s vyššou hustotou voxelov.