Zeiss Metrotom 1500

Rodina produktov ZEISS METROTOM ponúka spoľahlivú CT technológiu pre oblasť kontroly kvality už dvanásť rokov. Tretia generácia systému počítačovej tomografie (CT) ZEISS METROTOM 1500 poskytuje najlepší dôkaz, že pokročilá a spoľahlivá röntgenová technológia už nie je iba víziou budúcnosti.

Meranie a kontrola celých dielov

ZEISS METROTOM 1500 je priemyselný počítačový systém pre výpočtovú tomografiu na meranie a vyhodnotenie kompletných dielov z plastu alebo ľahkých kovov. S tradičnou meracou technológiou je možné kontrolovať skryté štruktúry až po časovo a cenovo náročnej deštrukcii dielu vrstvu po vrstve.

Jednoduché a presné meranie mnohých charakteristík

S počítačovým tomografickým systémom ZEISS METROTOM je naskenovaných mnoho charakteristík dielu naraz. Výsledné merania sú presné a spätne dohľadateľné. Na rozdiel od metód kontaktného merania je ZEISS METROTOM výrazne rýchlejší pri snímaní väčšieho množstva meracích bodov.

Lepšie rozlíšenie a rýchlejšie skenovanie

U tretej generácie nový 3k detektor generuje 3D objemové dáta s vyšším rozlíšením, tj. viac voxelov umožňujúcich detekciu menších defektov. Čas skenovania je možné znížiť až o 75% prostredníctvom rôznych prevádzkových režimov detektora pri dosiahnutí porovnateľnej veľkosti voxelov ako u 2k detektora.

Intuitívne ovládanie

Po krátkom zaškolení o používaní softvéru ZEISS METROTOM OS je operátor schopný zröntgenovať diely a nazerať do vnútra dielu. Pomocou ZEISS CALYPSO a GOM Volume Inspect môžete CT dáta vyhodnotiť.

S novým ZEISS METROTOM 1500 môžete úspešne vykonávať meracie a kontrolné úlohy iba s jediným röntgenovým skenom. Štandardný akceptačný test, kvalita spracovania a sofistikovaný proces kalibrácie zaisťujú sledovateľnosť systému. Lineárne vedenie a rotačný stôl spĺňajú najvyššie požiadavky zákazníkov na presnosť.

Prečo chcieť Zeiss Metrotom 1500?

Porovnanie 2K a 3K röntgenových skenov