Výroba nástrojov a foriem

Či už vyrábate vysokokvalitné formy a jednotlivé diely alebo kompletizujete ťažné nástroje, raziace nástroje alebo modely, balíček pre priemyselnú výrobu „Výroba nástrojov a foriem“ poskytuje najlepšie riešenie pre každú aplikáciu. Dizajnové funkcie poskytujú celý rad metód od úprav existujúcich CAD modelov až po Reverse Engineering. Môžete tak rýchlo analyzovať a štruktúrovať komplexné diely a pripraviť ich na automatizované NC programovanie. Funkcie CAD a CAM sú v systéme TEBIS presne zladené. Funkcie merania pomáhajú zdokumentovať dosiahnutú kvalitu.

Výhody

Standard

t1_smallVstup do sveta TEBIS CAD/CAM. Ideálne vhodné pre obrábanie prizmatických dielov, ako sú liate dosky a trojrozmerné diely s menej zložitými voľnými povrchmi. Môžete použiť analytické a prípravné funkcie pre drôtové modely a plošnú geometriu, a generovanie NC programov s kontrolou kolízií pre prvotriedne povrchy. TEBIS vám umožňuje od úplného začiatku pracovať spôsobom orientovaným na proces: Balíček „Výroba nástrojov a foriem Standard“ vám poskytuje prístup k uloženým výrobným poznatkom a do virtuálneho výrobného prostredia. Môžete simulovať a analyzovať vypočítané dráhy nástrojov z hľadiska potenciálnych kolízií zostavy nástroja s dielom.

 

Pro

t2_smallIdeálne pre úplné spracovávanie lisovacích nástrojov, zlievarenských foriem, modelov a kalibrov.Môžete pripraviť tiež náročné krivkové a plošné modely pre NC programovanie s doplnkovými funkciami. Môžete štandardizovať programovanie až pre 5 osí s testovacími nástrojmi a ochrániť svoje prístroje a nástroje simulovanou kontrolou kolízií. Na pozadí môžu prebiehať výpočty a v popredí môžete pripravovať ďalšie diely. Simulácia ubratia materiálu vám vopred ukáže výsledky obrábania, najmä v kritických oblastiach.

Obsahuje funkcie balíčka Výroba nástrojov a foriem Štandard.

 

Premium

t3_smallSkutočne prémiový aplikačný balíček. Môžete vyrábať zložité lisovacie nástroje s vysokou efektivitou procesu a maximálnou kvalitou. Kladie dôraz na automatizáciu, štandardizáciu a efektivitu. Časovo úsporné CAD funkcie a účinné CAM funkcie pre 2.5D, trojosové a päťosové obrábanie, ktoré sa vzájomne dopĺňajú v premyslenom celkovom koncepte: napríklad je možné vytvárať stredové krivky a vodiace krivky, čo výrazne zjednodušuje automatizované NC programovanie. Tento balík môžete skombinovať s tými doplnkami, ktoré potrebujete pre vyriešenie akejkoľvek výrobnej úlohy.

Obsahuje funkcie balíčka Výroba nástrojov a foriem Pro.

 

 

Špecifikácie

  • funkcie CAD pre modelovanie
  • rozsiahle funkcie pre analýzu geometrie
  • funkcie pre opravu a prípravu NC programovania
  • široká rada NC funkcií pre obrábanie 3D plôch a pre prizmatické frézovanie a vŕtanie
  • detekcia kolízií
  • rozsiahle možnosti automatizácie, vrátane spracovávania feature (konštrukčných prvkov)
  • správa realite zodpovedajúcich strojov a nástrojov vo virtuálnych knižniciach
  • riadenie všetkých krokov obrábania v centrálnom Správcovi výrobného postupu
  • kontrola kvality na stroji