GOM Volume Inspect

gom volume inspect software

Hľadáte ľahko použiteľný softvér pre analýzu objemových dát, ktorý je vhodný aj pre začiatočníkov? Pozrite sa na GOM Volume Inspect s jeho inovatívnym 3D zobrazením objemu a 3D vizualizácií všetkých prierezových obrázkov. Pomocou nástroja GOM Volume Inspect môžete nahliadnuť do svojho dielu a analyzovať geometriu, medzery alebo vnútornej štruktúry a situácie zostáv. Intuitívne ovládanie a […]

GOM Inspect Suite

gonm interface software

Pomocou softvérového balíka GOM Inspect Suite môžete vykonávať jednoduché alebo zložité úlohy kontroly kvality naprieč celým inšpekčným procesom – od naskenovaní dielu ktorý má byť skontrolovaný, cez úpravu siete, importu CAD dát, vyhodnotenie toleranciou tvaru a polohy (GD & T) až po analýzu stability výroby, digitálne zostavu (montáž) alebo vlastné inšpekciu. Dopytovať produkt Softvérový balíček […]

Školenia GOM Inspect

školení gom mcae

Jednodňové školenie zahŕňajúce stručný úvod a predstavenie základného konceptu softvéru GOM Inspect vrátane praktických cvičení (import sietí, naskenovaných dát a CAD modelov, spracovanie siete, zriadenie, porovnávanie nominálnych a aktuálnych dát, 3D kontrola, 2D kontrola, GD & T, analýza hrúbky materiálu, 3D prehliadač a ďalšie). Dopytovať produkt Program školenia GOM Inspect Zoznámenie sa s užívateľským rozhraním […]

GOM Inspect

gom software

GOM Inspect Professional a GOM Inspect sú softvéry na analýzu 3D dát získaných z GOM systémov, 3D skenerov, laserových skenerov, CT, CMM a z ďalších zdrojov. Sú využívané v oblasti kontroly kvality, vývoja a produkcie. Dopytovať produkt 3D siete a CAD Import CAD dát, meracích plánov a 3D mračien bodov, vytváranie a editácia polygonálnych sietí. […]

GOM Correlate

gom inspect correlate

GOM Correlate a GOM Correlate Professional sú softvérové balíčky, ktoré ponúkajú možnosti vyhodnotenia obrazových dát pomocou digitálnej korelácie obrazov (DIC) a ponúkajú možnosť získať tak informácie o správaní sa testovaných komponentov pri statických alebo dynamických dejoch. Dopytovať produkt Digitálna korelácia obrazov Optická bezdotyková metóda merania 3D súradníc používaná na vyhodnotenie deformácií na povrchu telesa. 3D Analýza […]