Vyhľadať
Close this search box.

Drôtové rezanie

Špeciálny balíček Drôtové rezanie sa používa pre generovanie NC programov pre 4 osé drôtové rezanie s testovaním kolízií. Môžete pre ich vytváranie používať svoje rozhrania pre geometrie, vykonávať geometrickú prípravu dielov a spravovať aj úlohy drôtového rezania v Správcovi úloh Tebis.

Pre detailné definovanie NC programov sa používa integrovaná technológia výpočtového softvéru DCAMCUT. Softvér zohľadňuje kapacitu vašich strojov, aby sa zamedzilo zbytočnej práci v riadiacej jednotke.

Prednosti

tebis Drôtové rezanie software