Špeciálne balíčky Výroba

tebis software výroba

Špeciálne balíčky Výroba vám umožnia začleniť cenovo výhodné a flexibilné pracoviská Tebis do vášho procesného reťazca CAD/CAM. Sú základom pre spoľahlivú, automatizovanú a nákladovo efektívnu výrobu. Tieto pracoviská vám poskytnú nielen prístup do Správcu úloh, ktorý organizuje celú výrobnú operáciu, využíva NC knižnice s virtuálnymi modelmi nástrojov a strojných zariadení, ale aj k znalostiam metód […]

Sústruženie

tebis software

Cenovo výhodné riešenie pre prípravu NC programov pre sústruženie. Obsahuje rozsiahle funkcie pre sústruženie a niekoľko funkcií vŕtania. Môžete analyzovať krivky a plošné geometrie a pripraviť štruktúru a dizajn dielu. Simulácia zahŕňa všetky zariadenia, tzn., že môžete vytvárať spoľahlivé NC programy vo formáte riadiacej jednotky. Dopytovať produkt Výhody jednoduché začlenenie do existujúceho CAD prostredia s vysoko kvalitnými rozhraniami […]

Prehliadač

tebis software

Pre bezpapierový prenos informácií od začiatku do konca procesného reťazca. Ideálna voľba pre získanie a použitie užitočných informácií, ako sú kóty a poznámky pre výpočty priamo z dielu. Možno vyberať rôzne pohľady na diel. Personál vykonávajúci montáž môže zistiť všetky potrebné informácie o vyrábaných a nakupovaných dieloch niekoľkými kliknutiami. Možno ho rozšíriť funkciami, ako sú […]

Orez

tebis software

Špeciálne balíčky Orez poskytujú väčšiu flexibilitu v 5 osom orezávaní kompozitných dielov, vystužených karbónovými alebo sklenenými vláknami. V procesoch možno oddeliť kroky programovania a obrábania. Balíky zahŕňajú typické funkcie systému Tebis pre analýzu geometrie, NC prípravu kriviek a plôch, NC programovanie a simulovanie dráh nástrojov. Slúži k štandardizácii procesov, organizovaniu vašich nástrojov, vrátane optimalizácie rezných […]

Rezanie laserom

tebis software

Špeciálne balíčky Laserové rezanie sú nezávislé, automatizované riešenia pre NC programovanie s integrovanou kontrolou kolízií. Balíky zahŕňajú typické funkcie systému TEBIS pre analýzu geometrie, NC prípravu kriviek a plôch, NC programovanie a simulovanie dráh nástrojov. K dispozícii sú testované nástroje pre štandardizáciu vašich procesov. Dopytovať ptodukt Výhody jednoduchá príprava geometrie konštrukcie upínacích zariadení a ich príprava na […]

Konštrukcia

tebis software

Špeciálne balíčky Konštrukcie sú riešením pre špeciálne konštrukčné úlohy v procesnom reťazci CAD / CAM za priaznivú cenu. Sú základom pre spoľahlivú, automatizovanú a nákladovo efektívnu výrobu. Môžete čítať dáta z iných systémov, analyzovať geometriu aj opravovať modely a dopĺňať ich drôtovými a plošnými geometriami. V plávajúcom prostredí je jednoduché používať špeciálne balíčky „Konštrukcia“ v kombinácii so zdieľanými […]

Drôtové rezanie

tebis Drôtové rezanie software

Špeciálny balíček Drôtové rezanie sa používa pre generovanie NC programov pre 4 osé drôtové rezanie s testovaním kolízií. Môžete pre ich vytváranie používať svoje rozhrania pre geometrie, vykonávať geometrickú prípravu dielov a spravovať aj úlohy drôtového rezania v Správcovi úloh Tebis. Dopytovať produkt Pre detailné definovanie NC programov sa používa integrovaná technológia výpočtového softvéru DCAMCUT. Softvér […]

DNC

tebis dnc

Špeciálny balíček DNC sa používa pre dodávanie NC programov do jedného alebo niekoľkých frézovacích strojov (maximálne 4 kanály). Riadiace jednotky – najmä tie, ktoré majú len sériové rozhranie – sú presne začlenené v dátovej sieti s DNC. DNC umožňuje NC spracovávanie oddelené od NC programov v čase, mieste a organizácii. Personál strojárskej výroby rozhoduje kedy, […]